Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ersättningen av coronavaccinationer inom företagshälsovården utvidgas - även resekostnader ersätts

Social- och hälsovårdsministeriet
25.3.2021 13.44
Pressmeddelande

Sjukvårdsersättningarna i sjukförsäkringslagen utökas temporärt med en ersättningstaxa för coronavaccinationer. Ersättningen föreslås vara 10 euro. Ersättningen för coronavaccineringen omfattar också resorna till vaccinationsplatsen. Resekostnaderna i fråga om vaccineringar ersätts i fortsättningen inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården.

Syftet med lagändringarna är att underlätta arbetsgivarnas möjligheter att erbjuda vaccinationer via företagshälsovården, om kommunen så önskar. Kommunerna har fortfarande det övergripande ansvaret för vaccinationerna, och kommunerna beslutar i sina vaccinationsplaner om andra aktörers deltagande i vaccinerandet. 

Folkpensionsanstalten ersätter för närvarande arbetsgivarnas vaccinationskostnader som gäller coronavacciner via ersättningsklass I i ersättningarna för företagshälsovård. I fortsättningen kan Folkpensionsanstalten alternativt ersätta coronavaccineringarna inom företagshälsovården genom sjukvårdsersättningarna. Ersättningen för coronavaccinering kan betalas som direktersättning till en privat tjänsteproducent inom företagshälsovården. Då betalar arbetsgivaren självriskandelen för vaccineringen.

Republikens president stadfäster lagen den 26 mars 2021. Lagen träder i kraft den 27 mars 2021 och gäller till utgången av juni 2021.


Ytterligare information: 

Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare, tfn 0295 163224

Tillbaka till toppen