Pressmeddelanden

Försöken med servicesedlar fortsätter under 2019
SHM
Pressmeddelande 3.10.2018 15.08
Ändringar av arbetslöshetsförsäkringspremier
SHM
Pressmeddelande 27.9.2018 13.19
Ändringar av folkpensionsindex
SHM
Pressmeddelande 27.9.2018 13.19
Minister Saarikko: Barn ska höras inom vård utom hemmet
SHM
Pressmeddelande 20.9.2018 11.30