Hoppa till innehåll
Media

SHM och THL informerar
Över 67 procent av befolkningen över 12 år har fått två vaccindoser

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 10.00
Pressmeddelande 273

I Finland har 83 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått den första vaccindosen, och 67 procent båda vaccindoserna. I åldersgrupperna över 60 år är vaccinationstäckningen för den andra dosen över 86 procent. I åldersgrupperna 50–59 år är vaccinationstäckningen snart 82 procent, och i åldersgruppen 40–49 år över 73 procent.

De vacciner som getts hittills ger ett mycket bra skydd för den äldre befolkningen och för dem som löper särskilt hög risk att insjukna och att drabbas av den allvarliga sjukdomsformen. Incidensen i åldersgrupperna har minskat med minst hälften redan efter en vaccindos. De som inte är vaccinerade löper en klart större risk att smittas och få symtom av coronaviruset jämfört med de som är vaccinerade. 

Under de två senaste veckorna (6–19.9.) har det rapporterats 107 nya coronafall per 100 000 invånare, vilket är 27 procent färre än de 146 fall per 100 000 invånare som rapporterades under de föregående två veckorna. Antalet fall har fortsättningsvis minskat. Antalet fall var nämligen 2 788 vecka 37 och 3 130 vecka 36. 

Största delen av de patienter som behöver sjukhusvård är inte vaccinerade. Den 19 september vårdades 78 patienter inom den specialiserade sjukvården. Av dem vårdades 57 på bäddavdelningar och 21 på intensivvårdsavdelningar. Antalet patienter som får intensivvård har nu tydligt börjat minska, men i övrigt har belastningen på sjukhusen varit nästan på samma nivå som under de senaste veckorna. I augusti och september har belastningen varit cirka en tredjedel av vad den var när belastningen var som högst våren 2021. Totalt 1 062 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 22 september. 

Trots att vaccinationerna har minskat infektionerna och sjukhusbelastningen rapporteras det fortfarande många smittfall hos dem som inte är vaccinerade eller inte har fullt vaccinationsskydd. Även kontakterna mellan de som inte är vaccinerade ökar när restriktionerna avvecklas och de fysiska kontakterna mellan människor ökar. Det är viktigt att människor fortsätter att låta testa sig för coronavirus i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets strategi för testning och spårning.

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Lägesrapporten publiceras på torsdagar kl. 10.00.

Den lägesrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Ytterligare information:

Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Rubriken har 28.9 2021 ändrats från "Över 67 procent av befolkningen över 12 år har fått den första vaccindosen" till "Över 67 procent av befolkningen över 12 år har fått två vaccindoser"

Tillbaka till toppen