Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utkast till social- och hälsovårdsministeriets förordningar om åtkomsträtt till klientuppgifter inom social- och hälsovården och om ändring av förordningen om journalhandlingar sänds på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet
17.9.2021 14.03
Pressmeddelande 265/2021

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har sänt ett förordningsutkast som gäller åtkomsträtt till klientuppgifter för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Samtidigt begärs utlåtanden om förslag till ändringar i förordningen om journalhandlingar.

Remissbehandlingen pågår till den 27 oktober 2021. Utlåtandena tas emot via tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandena är offentliga.

Förordningarna ges med stöd av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (klientuppgiftslagen, 784/2021) Lagen träder i kraft den 1 november 2021.

Åtkomsträttigheterna till klientuppgifter ska grunda sig på de arbetsuppgifter som en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården eller någon annan som behandlar klient- och patientuppgifter sköter och de tjänster som denna person tillhandahåller, så att personen har åtkomsträtt endast till de nödvändiga kunduppgifter som han eller hon behöver i sina arbetsuppgifter och beträffande vilka han eller hon har rätt att få uppgifter. 

Enligt 15 6 2 mom. i klientuppgiftslagen utfördas bestämmelser om vilka uppgifter yrkesutbildade personer och andra personer som behandlar klientuppgifter får använda på grund av sina arbetsuppgifter och de tjänster som de tillhandahåller genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

I förordningen om journalhandlingar ska det i detta sammanhang göras sådana ändringar av teknisk natur som följer av klientuppgiftslagen.

Social- och hälsovårdsministeriet ordnar ett informationsmöte om utkastet till förordning om användarrättigheter den 27 september 2021 kl. 13–15.

Ytterligare upplysningar

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 02951 63702, [email protected]
Joni Komulainen, regeringsråd, tfn 295 163 453, [email protected]
Marja Penttilä, specialsakkunnig, tfn 02951 63682, [email protected] (klientuppgiftslagen)

Tillbaka till toppen