Hoppa till innehåll
Media

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna ändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 13.43
Pressmeddelande 276/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Begränsningarna av det högsta tillåtna antalet kunder och serverings- och öppettiderna, som beror på det rådande epidemiläget, avvecklas i Norra Österbotten. Begränsningarna lättas upp i Kymmenedalen och Birkaland, och skärps i Satakunta.

Ändringen av förordningen träder i kraft den 24 september 2021.

Begränsningar i samhällsspridningsfasen för förplägnadsrörelser i landskapen Egentliga Finland, Nyland, Södra Karelen, Österbotten och Satakunta från och med den 24 september

Förplägnadsröreslerna får servera alkohol kl. 07.00–23.00 och hålla öppet kl. 05.00–24.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta. 

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Begränsningar i accelerationsfasen för förplägnadsrörelser i landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Norra Savolax, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kymmenedalen och Birkaland samt Östra Savolax sjukvårdsdistrikt från och med den 24 september

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–01.00 och hålla öppet kl. 05.00–02.00. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta. Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar. 

Begränsningar på basnivån för förplägnadsrörelser i landskapen Åland, Mellersta Finland, Lappland, Norra Karelen, Kajanaland och Norra Österbotten samt i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt från och med den 24 september

Här gäller inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Regionförvaltningsverken svarar på frågor om det praktiska genomförandet av begränsningarna.

Tillbaka till toppen