Hoppa till innehåll
Media

Arbetarskyddet bör förbli en prioritet när arbetsmiljön förändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.9.2021 9.00 | Publicerad på svenska 18.9.2021 kl. 9.01
Logo

Finland deltar i världskongressen för arbetarskydd och arbetsmiljö 20–23.9.2021. Social- och hälsovårds-minister Hanna Sarkkinen håller ett anförande vid kongressens avslutningstillfälle den 23 september om EU:s nya arbetsmiljöstrategi och det globala främjandet av arbetsmiljöverksamhet. Dessutom öppnar minister Sarkkinen tillsammans med ILO:s generaldirektör Guy Ryder det gemensamma nordiska sidoevenemanget före kongressen lördagen den 18 september. Finland är ett av de ledande länderna när det gäller utveck-lande av hälsa och säkerhet i arbetet och satsningar inom detta.

Prognostisering huvudtema vid världskongressen för arbetarskydd

Huvudtemat för den kongress som i år undantagsvis ordnas virtuellt är prognostisering (Prevention in the Connected Age: Global solutions to achieve safe and healthy work for all). Vid kongressen behandlas bl.a. innovationer och utveckling inom arbetarskyddet och arbetsmiljön i vårt föränderliga arbetsliv samt främjande av en förebyggande kultur. 

Finland har bjudits in att hålla ett anförande vid kongressens avslutningsevenemang den 23 september om främjande av arbetarskyddsverksamhet globalt och EU:s nya arbetsmiljöstrategi. I sitt avslutande anförande betonar minister Sarkkinen vikten av internationella standarder och regelbaserat samarbete, stärkandet av prognostiseringen och beredskapen samt att psykisk hälsa beaktas på ett bättre sätt i arbetslivet. 
 
"Finland är mycket engagerat i att aktivt främja säkerhet och hälsa i arbetet. Vi behöver ett arbetsliv som baserar sig på regler och standarder, tidsenlig lagstiftning och forskningsdata", konstaterar minister Sarkkinen.

Nordiskt samarbete inom arbetarskyddet

Temat för det samnordiska sidoevenemanget som genomförs i samarbete med ILO lördagen den 18 september är arbetets framtid och prognostiseringens betydelse i en föränderlig arbetsvärld. De huvudsakliga deltagarna ILO, EU och de nordiska länderna samlas på Finlands tidigare initiativ. Temat för årets evenemang är Working in an unpredictable world: Nordic perspective on safe work in the future. I minister Sarkkinens öppningsanförande behandlas förändringarna i arbetslivet i och med coronapandemin och att arbetarskyddet bör förbli en prioritet trots att arbetsmiljön förändras. 

”Drägligt arbete handlar om mänskliga rättigheter. I enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling bör vi skydda arbetstagarnas rättigheter och främja trygga arbetsmiljöer för alla och överallt", säger minister Sarkkinen. 

Bakgrunden till sidoevenemanget är den nordiska arbetsgruppen som behandlar framtidens arbetsliv (Nordic Future of Work), som sammanträder på initiativ av Finland och vars verksamhet ytterligare stärker de nordiska ländernas anseende som föregångarländer inom arbetarskyddet. De nordiska länderna har gjort betydande satsningar på prognostiseringsarbete för framtiden bland annat med hjälp av utredningar och forskning. 

Bakgrund

Internationella arbetsorganisationen ILO och International Social Security Association ISSA ordnar vart tredje år en världskongress för arbetsmiljön. Evenemanget, som Kanada står värd för, ordnas virtuellt 20–23.9.2021. Kongressen skulle egentligen ordnas hösten 2020, men den flyttades ett år framåt på grund av coronapandemin. Kongressen är det största evenemanget inom arbetarskyddet, och tusentals internationella aktörer inom arbetarskyddet från hundra olika länder deltar. Kongresserna har arrangerats sedan 1955.

Ytterligare upplysningar

Päivi Mattila-Wiro, konsultativ tjänsteman, avdelningen för arbete och jämställdhet, tfn 0 295 163 467, [email protected]
Elina Häkkinen, sakkunnig, enheten för internationella frågor, tfn 0295 163 119, [email protected]

Tillbaka till toppen