Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen för sammanslagningen av pensionssystemen nådde inte koncensus om lösningen

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2021 14.57 | Publicerad på svenska 20.9.2021 kl. 11.58
Pressmeddelande 268/2021

I augusti 2019 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet en arbetsgrupp för att bereda ett förslag om en sammanslagning av den kommunala och den privata sektorns pensionssystem utgående från förslagen av en arbetsgrupp som utredde skillnaderna i pensionssystemen. Under mandatperioden på dryga två år hittade arbetsgruppen ingen lösning som godkändes av alla i arbetsgruppen.  

Arbetsgruppen gjorde ett omfattande utredningsarbete. Under ledning av arbetsgruppen arbetade dessutom flera andra arbetsgrupper som utredde juridiken, finansieringen och tekniska frågor gällande den samt frågorna gällande förmånerna, den offentliga ekonomin och konkurrensen.  

De viktiga målen vid beredningen gällde kostnadsneutraliteten, riskhanteringen, minimeringen av den totala risken och hanteringen av de totala kostnaderna. 

Det svåraste med sammanslagningen visade sig vara uppnåendet av kostnadsneutraliteten. För att pensionsavgiften inom den privata sektorn inte ska stiga som en följd av sammanslagningen måste man utöver pensionsansvaret inom det kommunala pensionssystemet även överföra en post på cirka 15 miljarder euro till den privata sektorns pensionssystem. Orsaken är främst att de som arbetar inom kommunsektorn har en längre genomsnittlig livslängd. Under beredningen utarbetade man flera olika modeller för betalningen av neutraliseringsavgiften, men de som deltog i beredningen godkände ingen av lösningarna. 

Finansieringen av båda pensionssystemen är tryggad även om sammanslagningen inte genomförs nu. 

I arbetsgruppen deltog företrädare från Finlands Näringsliv EK rf, Kommunarbetsgivarna KT, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf och Akava samt experter från Pensionsskyddscentralen, Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry, Keva, Arbetspensionsbolag inom den privata sektorn samt Finlands Kommunförbund.  

Ytterligare information:  


Heli Backman, avdelningschef, överdirektör, arbetsgruppens ordförande, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 668  
Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, arbetsgruppens vice ordförande, finansministeriet, tfn 0295 530 494

Tillbaka till toppen