Hoppa till innehåll
Media

Undantagen för arbetslöshetsförmånerna fortsätter till den 30 november 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 13.44
Pressmeddelande 277/2021

Undantagsbestämmelser om utkomstskyddet för arbetslösa som gäller till och med september 2021 ska fortsätta till utgången av november 2021. 

Höjningen av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa fortsätter att gälla

Höjningen av det skyddade beloppet för arbetslöshetsförmånen från 300 euro till 500 euro i månaden (från 279 euro till 465 euro under fyra kalenderveckor) fortsätter att gälla fram till utgången av november 2021. Med skyddat belopp avses det belopp som en arbetslös arbetssökande kan förtjäna utan att det inverkar på arbetslöshetsförmånen. 

Kravet i fråga om restiden vid rörlighetsunderstödet hålls förkortat

Rörlighetsunderstöd kan fortfarande temporärt betalas för heltidsarbete, om personens dagliga resa till arbetet när anställningen inleds överstiger två timmar i stället för tre timmar så som för närvarande. Rörlighetsunderstöd kan betalas också om personen flyttar från motsvarande avstånd på grund av arbete.

Arbetslöshetsförmåner kan också i fortsättningen betalas i förskott i större utsträckning

Arbetslöshetsförmån kan temporärt fortfarande betalas ut på basis av ansökan i förskott utan beslut för högst sex månader i stället för två månader, som är den normala tiden. 

Enklare behandling av förmånsansökningar fortsätter

Vid jämkning av arbetslöshetsförmåner ska den så kallade särskilda jämkningsperioden och den beräknade lönen inte tillämpas före den 1 december 2021. Jämkningen av företagsinkomster utifrån företagarens egen anmälan fortsätter också. 

 
Ytterligare information:

Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 029 516 3435

Tillbaka till toppen