Hoppa till innehåll
Media

Tidsgräns införs för användningen av personlig skyddsutrustning enligt lättade krav

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2021 9.00
267

Enligt en ny rekommendation från Europeiska kommissionen får personlig skyddsutrustning som uppfyller lättare krav än vanligt användas för att skydda arbetstagare mot coronaviruset fram till den 31 juli 2022.

Europeiska kommissionen publicerade i mars 2020 en rekommendation med stöd av vilken de nationella marknadskontrollmyndigheterna fick tillåta försäljning av personlig skyddsutrustning som skyddar mot coronaviruset, även om skyddsutrustningen inte uppfyllde alla krav i EU:s förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning. Enligt rekommendationen skulle skyddsutrustningens egenskaper uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som anges i förordningen.

I Finland fick personlig skyddsutrustning som uppfyllde de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda lindrigare kraven säljas för att skydda arbetstagare mot coronaviruset. Försäljning för andra ändamål, till exempel försäljning till konsumenter, var förbjuden. Försäljningstiden för skyddsutrustning enligt de lättare kraven löpte ut den 31 december 2020 med undantag för vissa filtrerande halvmasker vars försäljning var tillåten till och med den 31 maj 2021.

Europeiska kommissionen publicerade den 1 september 2021 rekommendationen (EU) 2021/1433. Enligt den får personlig skyddsutrustning som uppfyller de lättade kraven användas för att skydda arbetstagare mot coronaviruset till och med den 31 juli 2022.

Personlig skyddsutrustning som säljs i Finland ska sedan den 1 juni 2021 till alla delar uppfylla kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning. Detta kommer inte att ändras på grundval av kommissionens nya rekommendation.

Ytterligare Information

Pirje Lankinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 488, [email protected]

Tillbaka till toppen