Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet: En parlamentarisk arbetsgrupp ska bereda avvecklingen av flerkanalsfinansieringen

Social- och hälsovårdsministeriet
15.9.2021 16.30
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en parlamentarisk arbetsgrupp med syftet att bereda avvecklingen av flerkanalsfinansieringen. Avvecklingen av flerkanalsfinansieringen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering som en del av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Arbetsgruppens mandatperiod är 15.9.2021–15.11.2021.

Social- och hälsovården i Finland har av tradition finansierats via flera olika kanaler. Medlen för ordnandet av tjänsterna har samlats in från många olika källor och fördelats till tjänsterna via flera olika finansiärer.   De viktigaste finansiärerna är kommunerna, staten, hemhushåll, arbetsgivare, lönetagare, företagare, förmånstagare och privata försäkringsbolag.  

Arbetsgrupper har förberett beredningen 

I november 2020 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet beredningsgrupper med uppgift att som stöd för den parlamentariska beredning som skulle inledas senare sammanställa olika lösningsalternativ baserat på arbetsgruppernas arbete och utredningar från tidigare regeringar samt undersöka vilka konsekvenser de olika alternativen har (VN/22558/2020, STM148:00/2020). Arbetsgruppernas mandatperiod var 15.11.2020—31.5.2021.

Arbetsgrupperna framförde inga förslag, utan utredde endast de olika alternativen för genomförandet.  Den parlamentariska arbetsgrupp som tillsätts nu ska ta ställning till de olika alternativen. Det bakgrundsmaterial som samlades in av de förberedande arbetsgrupperna och det material som samlas in av den parlamentariska arbetsgruppen finns här:

Arbetsgruppernas förberedande arbete med avvecklingen av flerkanalsfinansieringen gällde ersättningar för vård och undersökningar, reseersättningar, Fpa:s medicinska rehabilitering och läkemedelsersättningar, som betalas från sjukförsäkringen i enlighet med sjukförsäkringslagen.  

Mål och uppgifter

Den parlamentariska arbetsgruppen ska framföra förslag om avvecklingen av flerkanalsfinansieringen på följande ämnesområden:   

  1. Ersättningar för vård och undersökningar inom den privata sjukvården (s.k. Fpa-ersättningar)
  2. Medicinsk rehabilitering som ordnas och ersätts av FPA (Krävande medicinsk rehabilitering,  rehabiliterande psykoterapi och medicinsk rehabilitering enligt prövning)
  3. Reseersättningar (transporter i anslutning till prehospital akutsjukvård och överflyttningar, taxiresor och övriga transporter) 
  4. Läkemedelsersättningar

Den parlamentariska arbetsgruppen ordnar vid behov samråd med sakkunniga under sin mandatperiod. 

Ytterligare information:

Liisa Siika-aho, direktör, Heli Backman, avdelningschef, social trygghet och försäkringar, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
 

Tillbaka till toppen