Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att giltighetstiden för inresebestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar ska förlängas för att garantera hälsosäkerheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2021 14.05
Pressmeddelande 269

Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för de temporära inresebestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar. Syftet med bestämmelserna är att skydda befolkningens hälsa genom att förhindra att covid-19-smitta av utländskt ursprung sprids till Finland. De hälsosäkerhetsåtgärder som föreslås i propositionen används i flera andra EU-länder.

Enligt förslaget ska det fortfarande krävas att personer som anländer till Finland (personer födda 2005 eller tidigare) ska visa upp ett tillförlitligt intyg över att de har haft covid-19 inom de sex sen-aste månaderna eller fått en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 eller att de före ankomsten till Finland tagit ett tillförlitligt covid-19-test med negativt resultat. De som har ett intyg över ett tillförlitligt covid-19-test med negativt resultat som tagits före ankomsten till Finland eller ett in-tyg över att de fått den första vaccindosen ska ta ett andra test 72–120 timmar efter inresan. Al-ternativt kan man kräva ett coronavirustest genast efter ankomsten till Finland och ett andra test inom 72–120 timmar efter inresan. 

Skyldigheten att visa upp intyg eller testa sig gäller inte personer som under de senaste 14 dygnen före ankomsten till Finland vistats endast i ett sådant land eller område där incidensen av covid-19 eller förekomsten av virusvarianter inte medför någon särskild risk för spridning av epidemin. Bestämmelserna om länderna och områdena utfärdas genom förordning.

Regeringen föreslår också en komplettering av bestämmelserna om handräckning i lagen om smittsamma sjukdomar. Tullen föreslås höra till de myndigheter som är skyldiga att ge handräck-ning. I och med ändringen kan Tullen ge handräckning vid kontroll av hälsointyg. 

För närvarande går giltighetstiden för dessa bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar ut den 15 oktober 2021, men genom de föreslagna bestämmelserna skulle deras giltighetstid för-längas. Lagen föreslås träda i kraft den 16 oktober 2021, och de temporära bestämmelserna i la-gen föreslås gälla till den 31 december 2021.

Den proposition som överlämnades i dag innehåller också ett förslag om den nationella användningen av EU:s digitala coronaintyg, dvs. coronapasset. 

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Maija Neva, jurist, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
 

Tillbaka till toppen