Pressmeddelanden

Regeringens jämställdhetsprogram 2008-2011

SHM
Pressmeddelande 17.7.2008 10.20

Klientavgifterna inom social- och hälsovården justeras

SHM
Pressmeddelande 19.6.2008 11.47

Kompetenskrav för truckförare

SHM
Pressmeddelande 12.6.2008 11.55

Den sociala tryggheten för stipendiater förbättras

SHM
Pressmeddelande 12.6.2008 11.10

Cancerdrabbade bör få vård i ett tidigare skede

SHM
Pressmeddelande 9.6.2008 13.10

Reform av social- och hälsovårdsavgifterna

SHM
Pressmeddelande 5.6.2008 10.40

Daghemmen fick direktiv för säkerhetsplanering

SHM
Pressmeddelande 3.6.2008 8.30