Pressmeddelanden

Socialjour i var tredje kommun

SHM
Pressmeddelande 16.2.2006 7.05

Sjukhusens vårdköer har blivit kortare

SHM
Pressmeddelande 14.2.2006 8.55

Handbok om genomförande av läkemedelsbehandling

SHM
Pressmeddelande 10.2.2006 10.30

Direktivet om tilläggspensioner till riksdagen

SHM
Pressmeddelande 9.2.2006 12.30

Förordning fastställer gränserna för bullerexponering

SHM
Pressmeddelande 26.1.2006 12.00

EU:s jämställdhetsministrar samlas i Bryssel

SHM
Pressmeddelande 24.1.2006 10.00

EU:s arbets- och socialministrar samlas i Villach

SHM
Pressmeddelande 18.1.2006 6.30

Läkemedlet Tamiflu endast till influensapatienter

SHM
Pressmeddelande 10.1.2006 7.00

Finansieringen av sjukförsäkringen ändras

SHM
Pressmeddelande 22.12.2005 13.00

Möjlighet till partiell sjukdagpenning föreslås

SHM
Pressmeddelande 22.12.2005 13.00

Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa

SHM
Pressmeddelande 22.12.2005 13.00

Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2006

SHM
Pressmeddelande 19.12.2005 12.50

Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2006

SHM
Pressmeddelande 19.12.2005 12.50

Unga röker allt mindre

SHM
Pressmeddelande 19.12.2005 11.00

Nordiskt social- och hälsoministermöte i Köpenhamn

SHM
Pressmeddelande 15.12.2005 12.30