Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

De nordiska social- och hälsovårdsministrarna diskuterade om gemensam läkemed...

Social- och hälsovårdsministeriet
1.11.2007 9.00
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä inbjöd på begäran av Islands hälsominister Guðlaugur Þór Þórðarson sina kolleger till ett ministermöte i samband med Nordiska rådets session den 1 november i Oslo. Temat för mötet var en gemensam hälso- och läkemedelsmarknad i Norden.

Enligt minister Hyssälä är läkemedelsfrågorna aktuella på många sätt. Till exempel har alla de nordiska länderna problem med läkemedelskostnader som ökar i snabb takt. Vid mötet diskuterade ministrarna bland annat om samnordiska läkemedelsförpackningar samt gemensamma inköp av läkemedel till de nordiska sjukhusen och vårdanstalterna.

Både i Finland och de övriga nordiska länderna utvecklas som bäst system med elektroniska recept. Enligt minister Hyssälä skulle det i princip vara bra om de nordiska länderna tog i bruk ett gemensamt system för elektroniska recept. Ministern konstaterade ändå att det är mer ändamålsenligt att bygga upp systemen i de egna länderna först.

“Det har visat sig vara en tämligen utmanande uppgift att bygga upp nationella system för elektoniska recept. På grund av detta befarar jag att ibruktagandet av ett gemensamt system skulle fördröja processen att ta i bruk systemen i det egna landet”, sade minister Hyssälä.

För mer information: specialmedarbetare Marja Tallavaara, tfn (09) 160 73754 eller 040 502 2889, regeringsråd Pekka Järvinen, tfn (09) 160 73800

Tillbaka till toppen