Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Folkpensionsanstaltens förvaltning förnyas

Social- och hälsovårdsministeriet
25.10.2007 11.10
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att Folkpensionsanstaltens (FPA) förvaltning förnyas så att generaldirektören skulle svara för FPA:s strategiska planering, operativa ledning och utveckling. Generaldirektören skulle också svara för föredragningen av ärenden för styrelsen och verkställandet av styrelsens beslut samt utarbeta en arbetsordning som styrelsen fastställer. Högst tio personer skulle höra till styrelsen och de skulle alla vara utanför FPA. Generaldirektören och dennes ställföreträdare skulle alltså inte längre höra till styrelsen. FPA:s fullmäktige skulle utnämna styrelsen.

Regeringen beslöt om innehållet i lagförslaget torsdagen den 25 oktober. Avsikten är att presidenten ger propositionen till riksdagen på fredagen. Lagen föreslås träda i kraft från och med början av år 2008.

Syftet med förvaltningsreformen är att öka betydelsen av den övervakningsuppgift som utförs av FPA.s fullmäktige. Verksamhetsperioden för FPA:s styrelse är tre år. Verksamhetsperioden för den nuvarande styrelsen löper ut i slutet av år 2007.

För mer information: överdirektör Tarmo Pukkila, tfn (09) 160 73864 och regeringssekrterare Pia Jokinen, tfn (09) 160 73879

Tillbaka till toppen