Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lågtröskelverksamheten breder ut sig i Murmansk-området

Social- och hälsovårdsministeriet
18.10.2007 6.15
Pressmeddelande -

Finland förebygger hiv-smittor i Barentsområdet i samarbete med de andra nordiska länderna och Ryssland.

Ett seminarium för Barentsområdets hiv/aids-program hålls den 18 – 19 oktober i Murmansk. Seminariedeltagarna skall utvärdera resultaten av det första delprojektet för det tre år långa programmet. Seminariet är ett av evenemangen under Finlands ordförandeskap i det Nordiska ministerrådet. Seminariet är också en del av det Nordiska samarbetet inom social- och hälsosektorn. I Finland koordineras programmet av Enheten för internationellt utvecklingssamarbete vid Stakes. Man har ansökt om fortsatt finansiering för programmet för perioden 2008-2010.

Inom ramen för det första delprojektet av Barentsområdets hiv/aidsprogram fästes uppmärksamhet vid förebyggande av hiv-smittor, vård och socialt stöd till de insjuknade. Målet var att minska andelen sociala, sanitära och ekonomiska olägenheter samt faktorer som hotar tryggheten. Inom ramen för programmet har man planerat och förverkligat projekt för att förebygga hiv. Bevis på detta är bland annat de projekt som har påbörjats i områdena kring Murmansk, Karelska republiken och Leningradregionen. Med programmet har man också utvecklat hälsokunskapen i skolorna, tidsenlig vård till dem som har drabbats av hiv och främjat diskussion om de insjuknades mänskliga rättigheter.

I fjol konstaterades över 640 hiv-fall i Barentsområdet och sammanlagt 6 800 fall i nordvästra Ryssland. Barentsområdets hiv/aids-program har främjat sektoröverskridande samarbete bland annat mellan hälsovården, utbildningen, fängelserna och de sociala myndigheterna. Till programmet hör sammanlagt 25 delprojekt. Som pilotprojekt öppnades år 2005 ett centrum med lågtröskelverksamhet för narkotikamissbrukare, prostituerade och alla som berörs av hiv. Verksamheten uppfattas som viktig i området och tjänsterna används allt oftare. Vid centret görs hiv- och hepatittest och där erbjuds också hälso- och socialrådgivning. Dessutom delar personalen ut kondomer och byter ut nålar och sprutor.

För mer information: projektchef Outi Karvonen, Enheten för internationellt utvecklingssamarbete vid Stakes, Barentsområdets hiv/aids-program, hiv/aids-expertgruppen för det nordiska samarbetet inom social- och hälsosektorn, tfn (09) 3967 2046, 0400 358 011, konsultativ tjänsteman Olli Kuukasjärvi, SHM, tfn (09) 1607 3168, medicinalråd Merja Saarinen, SHM, tfn (09) 160 74030, informatör Anne Rissanen, Enheten för internationellt utvecklingssamarbete vid Stakes, 050 372 6606

Webbsidan för Enheten för internationellt utvecklingssamarbetet vid Stakes: http://idc.stakes.fi/

Till Barentsområdet hör: Murmanskområdet, Arkangelområdet, Karelska republiken, republiken Komi och den autonoma regionen Nenets.

Tillbaka till toppen