Hoppa till innehåll
Media

Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2009

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2007 11.02
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att lagen om utkomstskydd ändras så att jämkad arbetslöshetsförmån kan beviljas till utgången av år 2009, trots att maximitiden på 36 månader för utbetalningen har gått ut. Statsrådet fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 11 oktober. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredagen. Lagen skall träda i kraft från och med början av år 2008.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan jämkad arbetslöshetsförmån betalas för högst 36 månader. Med en tillfällig lagändring har det varit möjligt att betala jämkad arbetslöshetsförmån också till personer vars maximitid för utbetalning har gått ut. Jämkad arbetslöshetsförmån kan beviljas fram till utgången av år 2009 även om maximitiden för utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån har uppfyllts. Hittills har tidsgränsen gått vid utgången av år 2007. Denna lagändring gagnar i synnerhet personer inom lågavlönade och kvinnodominerade branscher.

För mer information: regeringssekreterare Kirsi Päivänsalo, tfn (09) 160 73868

Tillbaka till toppen