Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Wallin: Familjeledigheten i Finland måste förnyas

Social- och hälsovårdsministeriet
15.10.2007 8.15
Pressmeddelande -

”Vi måste finna effektiva metoder för att sporra papporna att ta ut föräldraledighet. För att familjeledigheten skall utnyttjas jämnare mellan båda föräldrarna borde föräldraledigheten förnyas så att sex månader reserveras för mamman, sex månader för pappan och ytterligare sex månader som föräldrarna kan dela på sinsemellan”, konstaterade jämställdhetsminister Stefan Wallin i samband med Nordiska ministerrådet för jämställdhet på Königstedt gård i Vanda måndagen den 15 oktober.

”Erfarenheter från nordiska länder visar att papporna bäst sporras att ta ut föräldraledighet om det finns en tydligt avsatt period för dem, som går förlorad ifall pappan inte utnyttjar den. I fortsättningen kunde man fundera på hur de nordiska länderna kunde profilera sig i denna fråga på internationell nivå. Jag tror att vi skulle ha mycket att ge åt andra länder i fråga om hur faderskapsledigheten kunde utvecklas”, konstaterade Wallin.

I Finland tar nästan alla pappor ut faderskapsledigheten, som är max 18 dagar, samtidigt som mamman är på moderskaps- eller föräldraledighet. Bara cirka 10 procent av papporna tar ändå ut den föräldraledighet som fritt kan delas mellan föräldrarna. Av de egentliga föräldraledighetsdagarna är pappornas andel under fyra procent.

”Den föräldraledighetsreform som trädde ikraft vid årets början har förbättrat pappans och mammans möjlighet att dela på familjeledigheten, ökat enskilda arbetsgivares ersättningar för föräldraledighetstiden och förbättrat jämställdheten mellan könen på arbetsmarknaden. Det finns ändå fortfarande många utmaningar kring familjeledigheten”, sade Wallin.

Enligt Wallin borde man bland annat utreda om det skulle vara möjligt att dela på familjeledigheterna i sådana situationer där föräldrarna inte bor under samma tak men ändå vill dela på vårdnaden av barnet. En annan betydande utmaning är familjeledigheternas inverkan på kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Följderna av den ojämna fördelningen av familjeledigheter tar sig framförallt uttryck i kvinnornas löne- och karriärutveckling.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna startat en kampanj för att papporna skall ta ut mer familjeledighet. Kampanjens slogan är Du har fått ett barn. Nu är barnet i tur att få dig.

För mer information: specialmedarbetare Martina Harms-Aalto, tfn 040 596 0029

Tillbaka till toppen