Hoppa till innehåll
Media

Servicesedeln i bruk också inom hemsjukvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2007 11.00
Pressmeddelande -

Systemet med servicesedlar utvidgas till att gälla anskaffning av kortvarig eller fortgående sjukvård som vid behov kunde kombineras med hemservice från och med början av år 2008. Eftersom många klienter behöver både hemservice och hemsjukvård har hälften av kommunerna förenat dem till hemvård. I och med utvidgandet av systemet med servicesedlar skulle lagstiftningen om servicesedlar gälla såväl hemsjukvården som hemvården överlag. Regeringen föreslog lagarna för stadfästande torsdagen den 11 oktober. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagarna på fredag.

Systemet med servicesedlar är ett sätt att ordna hemsjukvårdstjänster och komplettera kommunernas egen serviceproduktion. I systemet betonas klientens valfrihet och å andra sidan också ansvar för priset på tjänsterna.

För mer information: regeringsråd Pekka Järvinen, tfn (09) 160 73800

Tillbaka till toppen