Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Psykosocialt stöd till dem som berörs av skottdramat i Jokela

Social- och hälsovårdsministeriet
7.11.2007 15.11
Pressmeddelande -

Socialverket i Tusby ger psykosocialt stöd till dem som berörs av skottdramat i Jokela. Stöd erbjuds till eleverna, lärarna och anhöriga. Ett kriscentrum, dit elever och föräldrar samlas, har grundats i kyrkan i Jokela.

Vid kriscentret finns fyra krisarbetare från Helsingfors Socialbil. Dessutom har kriscentralen i Vanda sänt tre krisarbetare till platsen. 15 skolelever är patienter vid kretssjukhuset i Hyvinge och två krisarbetare från Mobile svarar för patienternas psykosociala stöd. Kriscentret i Vanda är berett att förse kriscentret i Jokela med tilläggsresurser vid behov och att ge stöd till Tusby kommun på längre sikt.

Förutom Hyvinge kretssjukhus har de skadade förts till Tölö sjukhus.

Omsorgsminister Paula Risikko anser att händelsen är väldigt tragisk och vill ge sitt stöd till alla som berörs.

”Jag anser att det är ytterst viktigt att omedelbar krishjälp tryggas vid dylika tillfällen samt att alla som behöver stöd på längre sikt också får det”, poängterar minister Risikko.

Finlands Röda Kors har öppnat en kristelefon på numret 020 366 266

Mannerheims barnskyddsförbunds telefon för barn och unga betjänar på numret 0800 120 400

För mer information: beredskapschef Jouko Söder, tfn (09) 160 74363, 050 381 2467

Tillbaka till toppen