Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Användningen av arbetstidsbanker skall främjas med lagförändring

Social- och hälsovårdsministeriet
25.10.2007 11.15
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår förändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I propositionen föreslås att bestämmelserna skall preciseras i de fall där användningen av en arbetstidsbank inverkar på arbetslöshetsförmånerna. Målet med ändringarna är att främja användningen av arbetstidsbanker på arbetsplatserna.

Systemet med arbetstidsbanker har redan en längre tid funnits på olika arbetsplatser och arbetsmarknadsorganisationernas centralförbund har rekommenderat att de tas i bruk på fler arbetsplatser. Ett hinder för ibruktagandet av arbetstidsbanker är att det i den nuvarande lagstiftningen inte finns klara stadgan om hur användningen av arbetstidsbanker inverkar på socialskyddsförmånerna. Ett fungerande system med arbetstidsbanker kan göra det lättare att sammanjämka arbets- och familjelivet samt öka produktiviteten. Det kan också minska behovet för kortvariga permitteringar.

Regeringen fattade beslut om förändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa torsdagen den 25 oktober. Avsikten är att presidenten ger propositionen till riksdagen på fredagen. Lagen skulle träda i kraft i början av år 2008.

För mer information: regeringsråd Esko Salo, tfn (09) 160 73180

Tillbaka till toppen