Pressmeddelanden

Minister Risikko WHO/Euros regionkommitté till Moskva

SHM
Pressmeddelande 13.9.2010 12.50

Planmässigheten i avbytarservice inom lantbruket ökas

SHM
Pressmeddelande 10.9.2010 9.07

Salo och Kajanaland fick priserna för hälsofrämjande

SHM
Pressmeddelande 10.9.2010 9.03

UKK-institutets verksamhet blir statsfinansierat

SHM
Pressmeddelande 10.9.2010 8.58

Ändringar i lagen om utkomststöd förestående

SHM
Pressmeddelande 10.9.2010 8.50

Säsongsinfluensavaccineringens målgrupp breddas

SHM
Pressmeddelande 9.9.2010 12.11

Man bör satsa på att minska sexualvåld

SHM
Pressmeddelande 1.9.2010 10.02

Man bör satsa på att minska sexualvåld

SHM
Pressmeddelande 1.9.2010 5.59

Anmälan om skadeverkningar grundar sig på lag

SHM
Pressmeddelande 26.8.2010 8.04