Pressmeddelanden

SHM fortsätter beredningen av sote-reformen

SHM
Pressmeddelande 6.3.2015 13.13

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll fyller 10 år

SHM
Pressmeddelande 27.2.2015 10.21

Rätten till FPA:s medicinska rehabilitering utvidgas

SHM
Pressmeddelande 19.2.2015 13.27

Förbättringar i stipendiaternas pensionsförsäkring

SHM
Pressmeddelande 19.2.2015 13.26

Minister Räty till Singapore

SHM
Pressmeddelande 9.2.2015 10.49

Främjandet av jämställdheten är allas sak

SHM
Pressmeddelande 26.1.2015 9.50

Anmälningsblanketten för yrkessjukdomar har förnyats

SHM
Pressmeddelande 16.1.2015 14.37