Pressmeddelanden

Alterneringsledigheten blir kortare

SHM
Pressmeddelande 30.12.2015 14.21

Utkomststödets grunddel hålls på nuvarande nivå 2016

SHM
Pressmeddelande 17.12.2015 14.18

Kompetenskraven för laddare preciseras

SHM
Pressmeddelande 10.12.2015 14.46

Ändringar i förmåner

SHM
Pressmeddelande 10.12.2015 14.43