Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningen av totalreformen av lagstiftningen som gäller personer med funktionsnedsättning fortsätter

Social- och hälsovårdsministeriet
16.3.2016 18.43
Pressmeddelande 34/2016

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter beredningen av den sedan länge eftersträvade totalreformen av lagstiftningen som gäller personer med funktionsnedsättning. Målet är en tydlig lag som säkerställer delaktigheten och jämlikheten för personer med funktionsnedsättning, och där handikappservicelagen och specialomsorgslagen sammanslås.

De som bereder reformen inleder arbetet med att träffa företrädare för intressentgrupper och tillsammans med dem söka fungerande lösningar. Regeringen är beredd att utvärdera alternativa sätt för genomförandet för att målen för reformen ska kunna uppnås.
 
Syftet är att bevara nuvarande starka rättigheter som tryggar de grundläggande rättigheterna, såsom rätt till serviceboende, individuell hjälp och tjänster som stöder rörligheten. I fortsättningen ska bland annat individuell hjälp och kortvarig omsorg samt träning och stöd utvecklas såsom nya tjänster.
 
Enligt forskningsrön ökar försämringen av funktionsförmågan som sammanhänger med åldrandet allt snabbare efter det 75:e levnadsåret. Det är således allt svårare att i fråga om en äldre person urskilja vilken försämring av funktionsförmågan som beror på ålder och vilken på funktionsnedsättning. Av denna orsak har man i februari som ett alternativ föreslagit en 75-årsgräns för servicen för personer med funktionsnedsättning som en del av minskningen av kommunernas kostnader för att åstadkomma de besparingar som regeringsprogrammet förutsätter. Större delen av besparingarna ska uppnås genom en omorganisering av färdtjänsten. Servicebehovet hos alla äldre personer ska bedömas och ordnandet av tjänster skötas enligt behov utgående från äldreomsorgslagen och socialvårdslagen.
 
I reformarbetet iakttas normal god lagstiftningssed och intressentgrupper såsom aktörer inom handikappfältet ska höras noggrant. En konsekvensutredning ska också göras och kraven i grundlagen och diskrimineringslagen beaktas.
 
Målet är att lagen ska träda i kraft år 2019.
 
Läs mer om reformen av lagstiftningen som gäller personer med funktionsnedsättning

Ytterligare information

Eeva Salmenpohja, specialmedarbetare, tfn 050 5719 239
Jaana Huhta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163407
 

Tillbaka till toppen