Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i olycksfalls- och pensionsskyddet för idrottsutövare

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2016 13.44
Pressmeddelande 42/2016

Den nedre åldersgränsen för när ålderspension för idrottsutövare ska börja löpa följer i fortsättningen den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt arbetspensionslagarna. Ändringen gäller inte idrottsutövare som är födda före 1965, för dem kommer den nedre åldersgränsen för arbetspension fortfarande att vara 65 år. I och med den arbetspensionsreform som träder i kraft från ingången av 2017 ska den lägsta åldern för ålderspension för personer som är födda 1965 eller senare anpassas till förändringen i den förväntade livslängden.

Den övre åldersgränsen för när försäkringar för idrottsutövare kan tecknas ändras så att den i fortsättningen är 65 år. För närvarande har den varit 43 år.

För att säkerställa att försäkringsskyddet för idrottsutövare genomförs, ska försäkringsbolagen inom utsatt tid meddela social- och hälsovårdsministeriet, om de inte längre har för avsikt att erbjuda sådana försäkringar som avses i lagen. På så vis får lagstiftaren tid att ordna försäkringsskyddet på annat sätt, om det ser ut att inte ett enda försäkringsbolag kommer att erbjuda försäkringar enligt lagen.

Regeringen föreslog torsdagen den 7 april att lagen gällande detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen på fredagen. Lagen träder i kraft 1.5.2016. Den ändring som gäller den nedre åldersgränsen för ålderspension föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Mer information:

regeringssekreterare Tiina Muinonen, tfn 0295 163185, [email protected]

Tillbaka till toppen