Hoppa till innehåll
Media

Tolv nya substanser tas in i förteckningen över narkotika

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2016 13.47
Pressmeddelande 29/2016

I Finlands förteckning över narkotika tas det in tolv nya, hälsofarliga substanser som används i drogsyfte. Tillverkning, import, lagring, hållande till salu, överlåtelse samt innehav och användning av dessa substanser är i fortsättningen förbjudna och straffbara gärningar. En statsrådsförordning om det träder i kraft den 1 april 2016.

De substanser som har tagits in i förteckningen över narkotika är butyrfentanyl, furanylfentanyl, 4-fluoro-butyrfentanyl, deskloretizolam, diklazepam, etizolam, flubromazepam, flubromazolam, klonazolam, meklonazepam, nifoxipam och pyrazolam.

Butyrfentanyl, furanylfentanyl och 4-fluoro-butyrfentanyl är syntetiska opioider. De påminner till sin struktur om den narkotikaklassade substansen fentanyl, som används som smärtstillande medel. Tillgången till nya fentanylderivat som står utanför kontrollen kan locka missbrukare av opioider att pröva eller använda dem. Fentanylerna är mycket farliga, eftersom överdosering förlamar andningen och de verksamma doserna är små, vilket gör att det är svårt att dosera rätt. De opioider som nu har tagits in i Finlands förteckning över narkotika har förorsakat förgiftningar och beslagtagits på andra håll i Europa.

Etizolam är en bensodiazepin som används i medicinskt syfte i vissa länder. Flubromazepam, flubromazolam, klonazolam, meklonazepam, nifoxipam och pyrazolam är s.k. syntetiska bensodiazepiner, som inte används i medicinskt syfte, men det har skett ett ökat missbruk av dem under de senaste åren. Tillgången till substanserna gör det lockande att använda dem i stället för receptbelagda bensodiazepinläkemedel. Bensodiazepiner missbrukas ofta tillsammans med andra lugnande medel eller alkohol. De används också för att lindra biverkningar av användning av stimulantia i drogsyfte.

Inget av de ämnen som har tagits in i förteckningen över narkotika används i medicinskt syfte i Finland, och det finns inga kvalitetskrav på ämnena. Trots det sprids de avsiktligen som produkter som påminner om riktiga läkemedel, till och med i tablettform. En falsk trygghetskänsla och felaktiga påståenden gör att användaren utsetts för risker.

Ämnena omfattas inte av FN:s eller EU:s gemensamma narkotikakontroll, men de står under kontroll i flera Europeiska länder. Ämnena har rapporterats till det system för tidig varning som förvaltas av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN). Substanserna har spritt sig även till Finland, och det förekommer också missbruk av dem här.

Narkotikabruk kan vara skadligt för hälsan, den mentala hälsan och den sociala funktionsförmågan. Att ämnena förbjuds kommer inte att helt stoppa användningen av dem, men det förebygger spridning av dem eller gör att ämnena inte sprids lika snabbt till nya användare, i synnerhet bland unga. Att ämnena klassificeras som narkotika förbättrar också möjligheterna för narkotikakontrollen.

Ytterligare information
Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63977, [email protected]

Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008)

Narkotikapolitik

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

Tillbaka till toppen