Pressmeddelanden

Finlands arbetslivspris till Berner Ab

SHM
Pressmeddelande 15.1.2013 11.15

Makens inkomster slutar påverka arbetsmarknadsstödet

SHM
Pressmeddelande 27.12.2012 11.30

Den för pappan öronmärkta ledigheten förlängs

SHM
Pressmeddelande 20.12.2012 12.14

Pandemrix-ersättningarna finansieras delvis av staten

SHM
Pressmeddelande 20.12.2012 12.13

Krigsinvalidernas rätt till sluten heltidsvård breddas

SHM
Pressmeddelande 20.12.2012 12.12