Pressmeddelanden

En total översyn av alkohollagstiftningen inleds

SHM
Pressmeddelande 1.10.2015 9.56

Ändringar i lagen om alterneringsledighet

SHM
Pressmeddelande 28.9.2015 11.30

65 nya psykoaktiva substanser förbjuds genom förordning

SHM
Pressmeddelande 10.9.2015 13.30

Tobakslagen ses över - ute på remiss fram till 28.9.

SHM
Pressmeddelande 8.9.2015 15.30