Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Dagligen dör över 7000 människor på arbetet

Social- och hälsovårdsministeriet
3.9.2017 13.36
Pressmeddelande 114/2017

Att arbeta är livsfarligt för många människor i världen. Enligt nya uppdaterade globala kalkyler inträffar årligen 2,8 miljoner dödsfall som beror på arbetet. Detta innebär att nästan 7700 människor dör dagligen antingen på grund av olycksfall i arbetet eller på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. År 2014 uppskattades motsvarande antal till 2,3 miljoner fall. Förändringen beror på preciserade kalkyler, förlängd livslängd och nya uppgifter som utnyttjats i kalkylerna.

Att arbeta är livsfarligt för många människor i världen. Enligt nya uppdaterade globala uppskattningar inträffar årligen 2,8 miljoner dödsfall som beror på arbetet. Detta innebär att nästan 7700 människor dör dagligen antingen på grund av olycksfall i arbetet eller på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. År 2014 uppskattades motsvarande antal till 2,3 miljoner fall. Förändringen beror på preciserade kalkyler, förlängd livslängd och nya uppgifter som utnyttjats i kalkylerna.

Kostnaderna för dödsfall som beror på arbetet eller som orsakas av olycksfall i arbetet uppgår till 3,9 % av hela världens bruttonationalprodukt. Redan i början av 2000-talet uppskattade Internationella arbetsorganisationen ILO dessa kostnader till 4% av bruttonationalprodukten och närmare beräkningar visar att bedömningen var korrekt.

Siffrorna framgår av Internationella arbetsorganisationen ILO:s nya uppdaterade data, som publicerades söndagen den 3 september vid Världskongressen för arbetarskydd. Siffrorna presenterades nu för femte gången. Även denna gång är uppskattningarna gjorda i Finland. Nu har uppskattningarna gjorts vid social- och hälsovårdsministeriet och granskats av Workplace Safety and Health Institut i Singapore och av International Commission on Occupational Health (ICOH). Tidigare beräkningar har gjorts vid Tammerfors tekniska universitet och vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

Globalt inträffar årligen 380 000 arbetsolycksfall med dödlig utgång. I Europa inträffar 11 000 dödsfall. Finlands andel av dessa dödsfall, som orsakats av arbetsolycksfall, uppgår till cirka 30. Ute i världen inträffar årligen cirka 370 miljoner arbetsolycksfall som orsakar minst fyra dagars frånvaro, varav 11 miljoner i Europa och 42 000 i Finland. Från ingången av 2000-talet har antalet arbetsolycksfall minskat i Europa och i Finland.

Globalt sett utgör de dödsfall som orsakats av arbetsrelaterade sjukdomar en betydligt större grupp än de dödsfall som orsakats av olycksfall i arbetet. Dödsfallen förorsakas till 31% av sjukdomar i cirkulationsorganen, 27% av arbetsrelaterade cancersjukdomar och 17% av sjukdomar i andningsorganen. Arbetsolycksfallen är den fjärde största gruppen med 14 %. I Finland beräknas cirka 2 200 dödsfall bero på arbetsrelaterade sjukdomar.


Behov av arbetarskydd i Asien

Enligt de globala uppskattningarna inträffar största delen av de arbetsrelaterade dödsfallen i Asien. Det beror på att industriell produktion i allt högre utsträckning både har inletts där och överförts dit de senaste årtiondena. I synnerhet arbetsolyckornas andel har ökat i Asien, då däremot det totala antalet arbetsolyckor i Europa har minskat. Den industriella produktionen påverkar i stor utsträckning antalet arbetsolycksfall. I Europa ökar däremot andelen arbetsrelaterade sjukdomar. I synnerhet yrkesbetingade cancersjukdomar förorsakar dödsfall bland den europeiska befolkningen.

För första gången publicerades även globala beräkningar av kostnaderna för arbetsolycksfall med dödlig utgång och för arbetsrelaterade sjukdomar per land i samband med uppskattningarna. Underlaget för dessa beräkningar har är ILO:s upskattningar av arbetsolycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar med dödlig utgång. Kostnadsberäkningarna har i huvudsak även tagits fram vid Arbetshälsoinstitutet i Finland.

Bakgrund

Internationella arbetsorganisationen ILO och International Social Security Association ISSA ordnar vart tredje år Världskongressen för arbetarskydd. Kongressen är det största evenemanget inom arbetarskyddet, och över 3 000 internationella aktörer inom arbetarskyddet från mer än hundra olika länder deltar i den. Kongressen har arrangerats sedan 1955.

Ytterligare information

Päivi Hämäläinen, överinspektör, tfn +358 50 572 4550, [email protected]

Tillbaka till toppen