Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna Vehviläinen och Saarikko på rundresa i landskapen

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2017 12.21
Pressmeddelande

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko ska besöka samtliga landskap i Finland under hösten.

Syftet med ministrarnas rundresa är att förmedla information om tidsplanen för reformen, hur beredningen av lagstiftningen framskrider och hur de förberedande åtgärderna för genomförandet ska fortsätta i landskapen. Det första landskapsevenemanget ordnas i Joensuu måndagen den 18 september. Turnén avslutas i Oulu den 2 november.

Under besöken i landskapen träffar ministrarna regionala beslutsfattare och tjänstemän som bereder landskapsreformen. Minister Saarikko bekantar sig även med den regionala verksamheten inom spetsprojekten för hälsa och välfärd och reformarbetet med social- och hälsovårdstjänsterna.

Utöver ministrarna deltar företrädare för statens högsta tjänstemannaledning från finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet i evenemangen. Dessutom ordnas en presskonferens i varje landskap.

Målet med landskaps- och social- och hälsovårdsreformen är en modern offentlig förvaltning och smidiga tjänster för människorna. Avsikten är att de sektorsöverskridande landskapen ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2020.

I samband med reformen samlas en del av de uppgifter som ska ordnas på landskapsnivå eller över kommungränserna under samma ansvar för ordnandet av uppgifter. Det viktigaste innehållet i reformen är reformen av de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna, överföringen av ansvaret för ordnandet av närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas, landskapsförbundens, räddningsväsendets och vissa kommuners uppgifter till de nya landskapen och reformen av statens regionsförvaltningsverk.

Även efter reformen har kommunerna en mängd viktiga uppgifter. De siktar alla för sin del mot främjandet av kommuninvånarnas välfärd.

Ytterligare information:

Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, finansministeriet, tfn 02955 304 94, jani.pitkaniemi(at)vm.fi
Kirsi Varhila, avdelningschef, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 633 38, kirsi.varhila(at)stm.fi

Mediekontakt:

Thomas Sund, kommunikationschef, finansministeriet, tfn 02955 305 16, thomas.sund(at)vm.fi
Eeva-Kaisa Kivistö, informatör, finansministeriet, tfn 02955 303 87, eeva-kaisa.kivisto(at)vm.fi
Minna Rantala, projektinformatör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02955 0295163042, minna.rantala(at)stm.fi

Annika Saarikko Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Tillbaka till toppen