Hoppa till innehåll
Media

Ändringar av folkpensionsindex

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 11.44
Pressmeddelande 120/2017

Regeringen föreslår att det inte görs några indexförhöjningar av förmåner som är bundna till folkpensionsindex, och att folkpensionsindexet fryses till 2017 års nivå. Förändringen är en del av statsrådets plan för de offentliga finanserna för perioden 2018–2021.

Den planerade ändringen av folkpensionsindex inverkar på folkpensioner och garantipensioner samt alla övriga förmåner som är bundna till folkpensionsindex. Sådana andra förmåner är bland annat handikappförmåner, fronttillägg, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt barnförhöjning. Ändringen gäller också bestämningsgrunderna för förmåner som är bundna vid folkpensionsindex samt belopp, som gränsen för den årliga självriskandelen för läkemedelsersättningar.

Den ändring som gäller indexjusteringen är avsedd att vara permanent och ändringen kompenseras inte i samband med kommande justeringar av folkpensionsindex.

Propositionerna hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlade i samband med den. Regeringen lämnade regeringspropositioner om detta till riksdagen tisdagen den 19 september. Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Höjning av utkomststödets grunddel och förmånerna för veteraner

Regeringen föreslår samtidigt en särskild höjning av utkomststödet med 0,9 procent. Enligt förslaget ska utkomststödets lagstadgade grunddel för ensamstående vuxna stiga från 455 euro till 459,22 euro. Detta motsvaras av grunddelens belopp på 492,41 euro år 2018. Storleken på utkomststödets grunddel är densamma i hela landet.

En nivåförhöjning av förmånerna för veteraner ska göras. På det sättet kvarstår beloppen av förmånerna för veteraner på 2017 års nivå.

Ytterligare information

Pekka Humalto, regeringsråd, tfn 02951 63193, [email protected]

Tillbaka till toppen