Hoppa till innehåll
Media

Statsunderstöd för utvidgning av försöken med servicesedlar har utlysts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2017 9.00
Pressmeddelande 129

En möjlighet att utvidga försöken har öppnats för områden som genomför försök med servicesedlar.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har utlyst en ansökningsomgång där områden kan ansöka om finansiering för utvidgning av försöken.

Även nya områden kan ansöka om att delta i försöken med servicesedlar.

I försöken med servicesedlar gör områdena pilotförsök med valfrihet för kunder inom de gränser som den nuvarande lagstiftningen om servicesedlar tillåter. Försöken kallas även för försök med valfrihet.

Erhållande av statsunderstöd för utvidgningen förutsätter att ministeriet godkänner den fastslagna projektplanen.

De utvidgade och nya försöken med servicesedlar pågår 1.12.2017–31.12.2018. Försöken kan fortsätta år 2019 enligt en särskild överenskommelse.

Utvidgning av försöken med servicesedlar

Områdena kan utvidga försöken så att deras befolkningsunderlag ökas eller antalet tjänster som ingår i försöken blir fler. Även nya områden kan ansöka om att delta i försöken med servicesedlar.

Innehållsmässigt kan en utvidgning av försöken innebära att en personlig budget tas med i försöket. Områdena kan dessutom låta valfrihet som omfattar mun- och tandvård ingå i försöken.

Geografiskt kan områdena utvidga försöken så att de gäller till exempel hela staden eller att områdena låter andra kommuner och samkommuner i landskapet omfattas av försöket.

Ansökningsanvisningar

Ansökan görs på en ansökningsblankett som skickas i elektronisk form till social- och hälsovårdsministeriet på adressen [email protected] Till ansökan ska bifogas en projektplan, budgetkalkyl och andra nödvändiga bilagor.

Närmare ansökningsanvisningar finns på adressen https://stm.fi/sv/spetsprojekt/ansokning-om-finansiering

Tidsplan

Ansökningstiden går ut 31.10.2017 kl. 16.15.

Ytterligare information

Anne Kumpula, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 705, [email protected]

Kari Hakari, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 156, [email protected]

Vuokko Lehtimäki, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 256, [email protected]

Tillbaka till toppen