Hoppa till innehåll
Media

Remiss: ändringar i det allmänna bostadsbidraget vid hyra av del av bostad

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2017 14.14
Pressmeddelande 126/2017

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett utkast till regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag på remiss. Remisstiden går ut den 11 oktober 2017.

I propositionen föreslås att det inom det allmänna bostadsbidraget ska införas en särskild maximal boendeutgift för en del av en bostad. En sådan situation kan vara aktuell när någon hyr endast en del av en bostad t.ex. som underhyresgäst eller därför att han eller hon delar bostad med personer som inte hör till samma hushåll. Den maximala boendeutgiften för en del av en bostad ska enligt förslaget vara 80 procent av de nuvarande maximala boendeutgifterna.

Dessutom ska de gällande boendeutgifterna enligt förslaget bindas till levnadskostnadsindex i stället för till hyresindex. De maximala boendeutgifterna ska då höjas i enlighet med förändringen i levnadskostnadsindex från ingången av 2019. År 2018 ska således fortfarande de maximala boendeutgifterna för 2017 tillämpas.

Ytterligare information

Sanna Pekkarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63434, fö[email protected]

Tillbaka till toppen