Hoppa till innehåll
Media

Finland stöder inte terroristisk verksamhet genom FPA:s stödformer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2017 13.26
Pressmeddelande 124/2017

Eventuella sociala trygghetsförmåner för personer som åkt från Finland för att bli utländska stridande ska utredas noggrant. Skyddspolisen och FPA har i det här fallet ett nära samarbete för att sociala trygghetsförmåner från Finland inte ska utbetalas till dem som åkt iväg för att bli utländska stridande, säger social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

Genom samarbetet mellan skyddspolisen och FPA kartläggs och avbryts rätten att omfattas av Finlands sociala trygghet samt eventuella sociala trygghetsförmåner för en person som åkt iväg för att strida. Skyddspolisen meddelar FPA:s center för internationella ärenden om det finns skäl att misstänka att personen lämnat landet.

Efter att FPA fått meddelandet inleder den en egen utredning där man kontrollerar bland annat klientens kontaktuppgifter, förmånsuppgifter, boendeuppgifter och uppgifter om uppehållstillstånd. Efter att uppgifterna har gåtts igenom ombeds klienten att lämna en redogörelse för utlandsvistelsen. Efter utredningarna fattar FPA beslut om indragning och återkrav av eventuella förmåner.

Ytterligare information

Niina Perälä, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 02951 63107, [email protected]

Henna Huhtamäki, projektchef, tfn 02951 63072, [email protected]

Tillbaka till toppen