Pressmeddelanden

Ändringar i tobakslagen gäller rökfria tobaksprodukter

SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.46

Äldre långtidsarbetslösa får pensionsstöd

SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.45

Försöket med basinkomst genomförs

SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.44

Storleken på avdraget i dagpenningsförmånerna 2017

SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.43

Lagen om olycksfall i militärtjänst ändras

SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.42

Likabehandlingen och sysselsättningen av kvinnor stöds

SHM
Pressmeddelande 21.12.2016 15.18

Ändringar i sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen

SHM
Pressmeddelande 21.12.2016 15.17