Pressmeddelanden

Läkarhelikopterverksamheten utvidgas med två helikopterbaser

SHM SRK
Pressmeddelande 11.4.2018 17.17

Män råkar ut för mycket

SHM
Pressmeddelande 11.4.2018 8.25

Genomlagen tryggar användningen av data i Finland

SHM
Pressmeddelande 6.4.2018 15.12

Fem nya projekt med i försöket med servicesedlar

SHM
Pressmeddelande 4.4.2018 12.18

Det nya skyddshemmet i Esbo är ett exempel på förebyggande av våld mot kvinnor

ANM FM IM JM SHM UKM UM
Pressmeddelande 3.4.2018 13.30

Proposition om totalreform av biobankslagen på remiss

SHM
Pressmeddelande 29.3.2018 8.53

En utredning om försöket med servicesedlar pågår

SHM
Pressmeddelande 27.3.2018 11.10