Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ersättningen för resekostnader enligt sjukförsäkringslagen ändras

Social- och hälsovårdsministeriet 28.12.2017 14.06
Pressmeddelande 210/2017

Bestämmelser om ett maximipris utfärdas temporärt för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen. Priset utgör samtidigt grund för maximal ersättning för resekostnader för taxiresor i det fall Folkpensionsanstalten inte har kommit överens med färdtjänstproducenten om ett lägre pris för användning av taxi än maximipriset.

Villkoret för att kostnaderna för användningen av taxi ska ersättas är att taxiresan har beställts från en beställningscentral som ingått avtal med Folkpensionsanstalten. Detta villkor ska dock inte tillämpas på områden där det inte finns en sådan beställningscentral. På dessa områden får de som tillhandahåller tjänsterna och som med Folkpensionsanstalten ingått avtal om att köra taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen för dessa resor debitera den försäkrade endast det maximipris som anges i förordningen.

Den temporära regleringen av maximipriset gäller bara till utgången av 2018. Därefter utgörs från ingången av 2019 grunden för ersättning för användning av taxi av det maximipris som Folkpensionsanstalten avtalat med tjänstproducenten eller när en taxi, med vars tjänstproducent Folkpensionsanstalten inte har ingått avtal om ett maximipris, används ersätts skäliga kostnader för taxiresan. På ett område där det finns en beställningscentral som har ingått avtal med Folkpensionsanstalten ersätts bara taxiresor som beställts från en sådan beställningscentral.

Den avgift som Folkpensionsanstalten kan betala den som sköter samordning av resor ändras också. Folkpensionsanstalten kan betala en avgift för förmedling av resor i stället för att betala endast för samordning eller sammanlänkning.

En följeslagares resor ersätts i fortsättningen till den del som följeslagaren har åkt till undersökning eller vård tillsammans med en person som är berättigad till ersättning. Följeslagarens resa ersätts också när följeslagaren följer en person som är berättigad till ersättning till och från undersöknings- eller vårdplatsen. Då ska den andel av resan som följeslagaren gjort ensam ersättas högst enligt kostnaderna för en resa som börjar eller slutar där den person som är berättigad till ersättning bor.

Republikens president stadfäste lagarna den 28 december. Den förordning som reglerar maximipriset och bestämmelserna om grund för maximal ersättning i anknytning till denna träder i kraft den 1 juli 2018 och gäller till utgången av 2018. De ändringar som gäller reseersättningar gäller permanent och träder i kraft i fråga om betalning till betalningscentralen den 1 januari 2018, i fråga om grund för maximal ersättning den 1 januari 2019 och i övrigt den 1 juli 2018.

Ytterligare information

Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare, tfn 0295 163 224, [email protected]