Hoppa till innehåll
Media

En utredning om belastning inom barnskyddsarbetet har inletts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2018 14.00
Pressmeddelande

Översocialrådet Aulikki Kananoja ska på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet utreda hur belastningen inom barnskyddsarbetet ska kunna minskas.

Kananoja ska bedöma barnskyddets tillräcklighet och söka lösningar för belastningen inom barnskyddsarbetet och omsättningen av anställda. I flertalet utredningar har antalet anställda och organiseringen av arbetet konstaterats vara centrala faktorer som påverkar barnskyddets kvalitet.

Kananoja ska även lägga fram ett förslag om säkerställande av barnskyddets kvalitet när ansvaret för ordnandet av individ- och familjeinriktat barnskydd övergår från kommunerna till landskapen år 2020.

En bakgrundsgrupp och en sakkunnigsekreterare ska tillsättas till stöd för utredningen. Utredningspersonens och sekreterarens mandattid löper ut den 31 december 2018.

Utredningen görs inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) där man skapar innehåll och strukturer för social- och hälsovårdsreformen.

I programmet för utveckling av barn- och familjetjänster stärks tjänster på både bas- och specialnivå, och dessa samordnas i familjecenter. Barnskyddsarbetet reformeras så att det baserar sig på team och involverar flera aktörer. Det familjeterapeutiska kunnandet stärks också.

Ytterligare information

Aulikki Kananoja, översocialråd, tfn 0400 289 796
Maria Kaisa Aula, projektledare, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, [email protected], p. 0295 163 6588

Tillbaka till toppen