Hoppa till innehåll
Media

En arbetsgrupp ska utreda begränsandet av gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholdrycker

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2017 10.00
Pressmeddelande 206/2017

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift är att utreda begränsandet av gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholdrycker och lägga fram förslag till nya bestämmelser. De yttre villkor som riksdagen lagt fram ska beaktas i arbetet. Arbetsgruppens mandatperiod är 21.12.2017–31.3.2018.

Riksdagen förutsätter att distansförsäljningen av alkoholdrycker klargörs

De nuvarande bestämmelserna om utländsk e-handel med alkoholdrycker, dvs. gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholdrycker, är oklara. De har tolkats i samband med ett mål i EU-domstolen (C-198/2014 Visnapuu). Enligt EU-domstolen är det förbud mot distansförsäljning av alkoholdrycker från utlandet till Finland som finns i den nuvarande alkohollagen under vissa förutsättningar förenligt med EU-rätten. Helsingfors hovrätt behandlade målet våren 2017, och eftersom domen överklagades, beror det avgörande som vinner laga kraft nu på högsta domstolens beslut.

När riksdagen röstade om alkohollagen den 19 december förutsatte den att regeringen klarlägger bestämmelserna om distansförsäljning. Utredningen ska beakta EU-rättens krav och högsta domstolens framtida avgörande i det s.k. Visnapuu-målet. Riksdagen förutsätter att Alkos ensamrätt till detaljhandel med alkoholdrycker bevaras och att det samtidigt säkerställs att de finländska näringsidkarna kan fungera på lika villkor som utländska försäljare av alkoholdrycker. Även den nuvarande tillståndsplikten för försäljning av alkoholdrycker ska förbli oförändrad.

Vid beredningen ska man också beakta de krav som ställs på ett flexibelt uttag av punktskatter.

Arbetsgruppens ordförande är direktör Kari Paaso från social- och hälsovårdsministeriet och medlemmarna företräder centrala ministerier, tillsynsmyndigheterna och näringslivet. Under arbetets gång ska arbetsgruppen höra olika sakkunniga.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 02951 63341 (Obs! anträffbar t.o.m. 22.12)
Kari Paaso, direktör, tfn 02951 63340 (Obs! anträffbar fr.o.m. 28.12)
Hanna-Maija Kause, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 050 5667949


 

Tillbaka till toppen