Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården fortsätter till och med utgången av 2019

Social- och hälsovårdsministeriet
28.12.2017 14.08
Pressmeddelande 216/2017

Tilläggsfinansieringen av utbildningen fortsätter till och med utgången av 2019. Detta tryggar kvaliteten på utbildningen av specialister inom företagshälsovården och antalet utexaminerade specialister inom företagshälsovården på nuvarande nivå, cirka 50 per år.

Målet nås genom ändringar av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering. Giltigheten av de bestämmelser om finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården som nu gäller temporärt förlängs att gälla åren 2018–2019 i enlighet med tidsplanen för ordnandet av social- och hälsovården och landskapsreformen. Lagen träder i kraft vid ingången av 2018.

Understöd betalas av statsmedel för de kostnader som utbildningen av läkare som specialiserar sig inom företagshälsovården medför för Arbetshälsoinstitutet. Arbetshälsoinstitutet svarar för att betala ut ersättning för utbildningen av specialister inom företagshälsovården till de universitet och sådana av ett universitet godkända privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler som utbildar specialisterna. Dessutom finansierar Arbetshälsoinstitutet med hjälp av understödet den utbildning av specialister inom företagshälsovården som ges vid institutet.

Ytterligare information

Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 02951 63329
Kristiina Mukala, medicinalråd, tfn 02951 63325
 

Tillbaka till toppen