Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Närmare 29 miljoner i understöd beviljades för läkarhelikopterverksamhet

Social- och hälsovårdsministeriet
28.12.2017 14.08 | Publicerad på svenska 2.1.2018 kl. 12.54
Pressmeddelande 271/2017

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat FinnHEMS Oy ett allmänt understöd på totalt 28 990 000 euro för läkarhelikopterverksamheten för år 2018. Läkarhelikopterverksamheten har nu finansierats i sju år från statsbudgeten.

Läkarhelikopterverksamheten är en del av den prehospitala akutsjukvård som det föreskrivs om i hälso- och sjukvårdslagen. Den omfattar prehospital akutsjukvård, flygverksamhet, baser och landsenheter.

Sedan år 2011 har FinnHEMS Oy, som ägs av universitetssjukvårdsdistrikten, ansvarat för flygverksamheten, baserna och landsenheterna och verksamheten har finansierats av staten. Universitetssjukvårdsdistrikten ansvarar för personalen inom prehospital akutsjukvård, utrustning och läkemedel och kostnaderna för dessa.

År 2017 fick FinnHEMS läkarhelikoptrar totalt närmare 15 000 larm. Den genomsnittliga insatstiden i fråga om en patient är cirka 20 minuter. Servicen når 70 procent av befolkningen i Finland inom 30 minuter. Särskilt viktig är servicen i glesbygdsområden. Med hjälp av helikoptrarna räddas cirka 150–170 liv årligen.

Ytterligare information

Kirsi Varhila, avdelningschef, tfn 0295 163 338

Tillbaka till toppen