Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Självrisktiden för företagarnas sjukdagpenning och specialvårdspenningen under tiden för terminalvård av ett barn i hemmet ändras

Social- och hälsovårdsministeriet
28.12.2017 14.06
Pressmeddelande 214/2017

Självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen för en företagare förkortas till dagen då företagaren insjuknat. Avsikten med ändringen är att förbättra möjligheten för företagare att sköta sin egen hälsa. Ändringen gäller de företagare som avses i lagen om pension för företagare. Detta beror på att dessa själva genom sina försäkringspremier finansierar de extra kostnader som uppstår på grund av förkortningen av självrisktiden.

Höjningar av dagpenningarna

Minimidagpenningarna enligt sjukförsäkringslagen stiger så att nettobeloppet blir större än utkomststödets grunddel. Därmed omfattas de personer som beviljas sjukdagpenningen av rätt förmånssystem. Minimibeloppet av sjukdagpenningarna stiger till 616 euro per månad.

Specialvårdspenning till båda föräldrarna under tiden för terminalvård av ett barn i hemmet

Specialvårdspenning kan betalas samtidigt till båda föräldrarna under tiden för terminalvård av barnet i hemmet. Därmed görs ett undantag från huvudregeln, enligt vilken specialvårdspenning inte betalas till båda föräldrarna samtidigt under tiden för vård av barnet i hemmet. Avsikten med ändringen är att beakta barnets och familjens situation bättre än för närvarande eftersom båda föräldrarnas närvaro och deltagande i vården i en sådan situation är viktigt.

Republikens president stadfäste lagarna den 28 december och de träder i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare information

Pekka Humalto, regeringsråd, tfn 0295 163 193, [email protected]

Tillbaka till toppen