Hoppa till innehåll
Media

SHM har fastställt avgifterna för Valviras och THL:s prestationer 2018–2019

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2017 14.07 | Publicerad på svenska 2.1.2018 kl. 12.35
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat två förordningar där det föreskrivs om de avgiftsbelagda prestationerna vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Avgiftsbelagda prestationer vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är bl.a. forskningstillstånd, beslut och registreringar som gäller yrkesverksamhet samt tillstånd eller anmälningar enligt alkohollagen och tobakslagen.

I de avgiftsbelagda prestationerna vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har det gjorts några preciseringar för att uppnå kostnadstäckning. I de avgifter som gäller rätt att utöva yrke inom social- och hälsovården har det gjorts både sänkningar och höjningar för att kostnadstäckning ska uppnås. Benämningarna på prestationerna enligt tobakslagen har preciserats och en del av avgifterna sänkts. Priserna på beslut om tillstånd för privat socialvård har förenhetligats för att motsvara de priser som regionförvaltningsverken tar ut. 

De avgiftsbelagda prestationerna vid Institutet för hälsa och välfärd gäller t.ex. godkännande av sådana laboratorier som avses i lagen om smittsamma sjukdomar, utlåtanden på basis av rättsgenetiska faderskapsundersökningar samt rättsmedicinska undersökningar för bestämning av ålder.

I avgifterna för prestationerna vid Institutet för hälsa och välfärd har det också gjorts några ändringar. Ändringarna beror i synnerhet på reformerna av lagen om smittsamma sjukdomar och utlänningslagen. Reformen av lagen om smittsamma sjukdomar medförde ändringar i tillståndsförfarandena för laboratorieverksamhet inom klinisk mikrobiologi. Reformen av utlänningslagen gjorde att Institutet för hälsa och välfärd fick fler uppgifter i och med att utförandet av rättsmedicinska undersökningar för bestämning av åldern på en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd i Finland eller på en anknytningsperson överfördes till Institutet för hälsa och välfärd.

Förordningarna gäller från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2019.

Ytterligare information

Anne Koskela, regeringsråd, tfn 0295 163 384 (förordningen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer)
Laura Niinimaa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 007 (förordningen om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd) (fr.o.m. 2.1)

Bilagor

SHM:s förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
SHM:s förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd

Tillbaka till toppen