Pressmeddelanden

Sjukförsäkringsavgifterna för 2022 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 18.11.2021 13.53

Livslängdskoefficienten fastställd för 2022

SHM
Pressmeddelande 10.11.2021 11.15