Pressmeddelanden

Den nationella morsdagsfesten skjuts upp

SHM
Pressmeddelande 28.4.2021 10.42

Mer information om tidtabellerna för coronaintyget

SHM
Pressmeddelande 27.4.2021 16.49

Remissresponsen beaktas i familjeledighetsreformen 

SHM
Pressmeddelande 26.4.2021 15.59

Förslagen till ändringarna i barnskyddslagen på remiss

SHM
Pressmeddelande 22.4.2021 16.52

Välfärdsskillnaderna ska minska före 2030

SHM
Pressmeddelande 22.4.2021 13.57

Regeringen har godkänt planen för att avveckla coronarestriktionerna

ANM IM SHM SRK UKM
Pressmeddelande 21.4.2021 9.06