Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar nya åtgärder för områdena på grund av att epidemiläget försämrats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2021 18.41
Pressmeddelande 377/2021

Vid regeringens möte den 30 november konstaterade regeringen att det i många områden behövs nya restriktioner och ytterligare åtgärder på grund av att epidemiläget försämrats. I dag har social- och hälsovårdsministeriet sänt ett styrningsbrev till områdena om de åtgärder som ska införas på grund av det förändrade epidemiläget. 

I områdena och i vissa lokala situationer finns det skäl att vidta riktade och effektivare åtgärder för att förhindra smittspridning. 

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att man ska skärpa rekommendationen om användning av munskydd skärps och införa distansrekommendationen och restriktionerna för högriskevenemang.  

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar dessutom att områden med samhällsspridning ska införa behövliga restriktioner också för evenemang, lokaler och verksamheter med måttlig smittorisk. Institutet för hälsa och välfärd har gjort upp en tabell med exempel för bedömning av riskpotentialen. Enligt den är situationer där smittorisken är måttlig till exempel masskonserter och idrottsevenemang som ordnas utomhus och där publiken inte har bestämda sittplatser samt mässor, körevenemang med över 10 personer och lagsport och gruppträning som ordnas inomhus. 

Genom att använda coronapasset kan man befrias från restriktionerna.  

Ministeriets rekommendationer är inte juridiskt bindande, utan myndigheterna fattar besluten själva. Besluten måste fattas så att de i första hand riktas till vuxna och så att de får så lindriga konsekvenser som möjligt för barn.

Ytterligare information:

Satu Koskela, avdelningschef, [email protected]

Tillbaka till toppen