Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inga förändringar i rehabiliteringen för krigsinvaliders makar eller för änkor och krigsänkor eller i frontunderstödet till frivilliga utländska frontmän 

Social- och hälsovårdsministeriet
2.12.2021 13.35
Pressmeddelande 380/2021

Statsrådet har utfärdat förordningar om rehabiliteringen för krigsinvaliders makar och änkor och krigsänkor samt frontunderstödet till frivilliga utländska frontmän för 2022. 

Rehabiliteringarna för krigsinvaliders makar och för änkor och krigsänkor förblir oförändrade 

Perioden för anstaltsrehabiliteringen för krigsinvaliders makar och för änkor och krigsänkor är högst två veckor, och dagrehabiliteringsperioden högts 15 dagar. Öppenvårdsrehabiliteringen innefattar en serie på högst 15 vårdbesök och vårdseriens maximiavgift förblir 1050 euro per person. Maximipriset för öppen rehabilitering som ges i hemmet förblir 1575 euro per rehabiliteringsklient.

Antalet rehabiliteringsklienter har uppskattats vara cirka 1 900 år 2022. Statskontoret väljer de personer som ska rehabiliteras på basis av ansökan.

Beloppet av frontunderstödet till utländska frivilliga frontmän förblir oförändrat

Beloppet av det frontunderstöd som beviljas som engångsbetalning till utländska frontmän förblir 2 000 euro. Frontunderstödet till frivilliga utländska frontmän kan beviljas till utländska frontmän som har tjänstgjort som frivilliga i Finlands krig och som är fast bosatta i Estland eller inom det tidigare Sovjetunionens område eller i Finland.

Frontunderstöd beviljas till uppskattningsvis cirka 12 personer år 2022. Frontunderstödet beviljas av Statskontoret.

Båda förordningarna är i kraft från den 1 januari till den 31 december 2022.

Ytterligare information:

Eva Aalto, regeringssekreterare, tfn 029516 3125, [email protected]
Jaana Rissanen, direktör, tfn 029 516 3011, [email protected]

Tillbaka till toppen