Hoppa till innehåll
Media

Covidintyg eller test krävs i fortsättningen av alla resenärer som anländer till Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2021 11.26
Pressmeddelande 385

I fortsättningen kan det förutsättas att alla resenärer som är födda 2005 eller tidigare och som anländer till Finland har ett covidintyg eller att de testas för covid-19, om intyg saknas. Statsrådet har utfärdat en förordning genom vilken statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test upphävs.

Upphävandet av förordningen baserar sig på ett utlåtande av Institutet för hälsa och välfärd enligt vilket det på grund av den nya omikronvarianten för närvarande inte finns sådana länder eller områden från vilka resenärer kan befrias från hälsosäkerhetsåtgärder i samband med inresa med stöd av 16 c § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar.

Syftet med upphävandet av förordningen är att skydda befolkningens hälsa mot det hot som omikron-virusstammen utgör. Det här sker genom att effektivisera hälsosäkerhetsåtgärderna inom den gränsöverskridande trafiken.

Före upphävandet av förordningen krävdes inget intyg eller covid-19-test av personer som under de senaste 14 dygnen före ankomsten till Finland enbart hade vistats i Bhutan, Hongkong, Indonesien, Indien, Japan, Kina, Kuwait, Macao, Saudiarabien, Taiwan, Nya Zeeland eller Vatikanstaten eller i kommunerna Sør-Varanger, Karasjok, Storfjord, Nordreisa eller Tana i Norge. Efter att förordningen har upphävts förutsätts det att även personer som vistats på dessa platser vidtar samma hälsoskyddsåtgärder vid inresa som andra resenärer. Till övriga delar föranleder upphävandet av förordningen inga ändringar.

Förordningen träder i kraft den 4 december 2021. 

Ytterligare information:

Maija Neva, jurist, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]    
Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Korrigering 3.12 2021 kl. 14:55: Årtalet i ingressen och tredje stycket i sin helhet har lagts till.

Tillbaka till toppen