Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev till regionerna gällande resenärer som har vistats i länder där den nya coronavirusvarianten har konstaterats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2021 11.32 | Publicerad på svenska 29.11.2021 kl. 13.45
Pressmeddelande 372

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en rekommendation om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för resenärer som har vistats i länder där spridning av coronavirusvarianten B.1.1.529 har konstaterats.

Social- och hälsovårdsministeriet anser att den nya coronavirusvarianten B.1.1.529 utgör ett betydande hot mot befolkningens hälsa och välfärd, det otillräckliga vaccinationsskyddet och den vä-sentliga försämringen av epidemiläget. 

I enlighet med ministeriets ståndpunkt är det motiverat att omedelbart överväga att alla resenärer som under de senaste 14 dygnen har vistats i länder där den aktuella virusvarianten har spridits ska åläggas en obligatorisk hälsokontroll i enlighet med 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar oberoende av symtom och vaccinationsstatus samt försättas i karantän i ett förfarande enligt 60 § tills det har säkerställts att personen i fråga inte har smittats.

•    Styrningsbrev: Åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för resenärer som har vis-tats i länder där spridning av coronavirusvarianten B.1.1.529 har konstaterats
 

Ytterligare information: Taneli Puumalainen, 0295163280, fö[email protected]

Tillbaka till toppen