Hoppa till innehåll
Media

Nationella vaccinationsstrategin uppdateras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 15.05
Pressmeddelande 366/2021

Finlands strategi för vaccinationerna mot covid-19 uppdateras för att befolkningen behöver ett effektivare vaccinationsskydd på grund av höstens epidemiläge. Vaccinationerna är det effektivaste sättet att skydda befolkningen mot covid-19 och bromsa coronavirusepidemin. Vaccinationerna erbjuds gratis till alla som vill vaccinera sig och som inte har något hälsomässigt hinder för att få vaccinet.

Statsrådet fattade principbeslutet om uppdateringen av vaccinationsstrategin vid dess sammanträde den 25 november 2021. Vaccinationsstrategin innehåller huvudprinciperna för vaccinationerna, och strategin baserar sig på medicinsk och vetenskaplig evidens.  

I enlighet med regeringens hybridstrategi är syftet med vaccinationerna att hålla samhället öppet och trygga människors möjligheter att delta i samhällets olika funktioner. Genom vaccinationerna minskar man också antalet coronavirusfall och ser till att hälso- och sjukvården har tillräcklig kapacitet och tillgång till tjänster.  

Den höga covid-19-incidensen bland ovaccinerade ökar för närvarande risken för att också vaccinerade människor insjuknar, och vaccinationstäckningen är ännu inte tillräckligt omfattande för att hindra att epidemin förvärras. Vaccinationstäckningen i de olika regionerna och befolkningsgrupperna varierar. 

Uppdaterade mål för vaccinationsstrategin

För att öka vaccinationstäckningen och uppnå målen krävs det att man

  • ökar den andel av befolkningen som fått två vaccindoser genom att rikta effektiva åtgärder särskilt till de befolkningsgrupper och områden där det finns brister i vaccinationstäckningen 
  • stärker befolkningens vaccinationsskydd genom att effektivisera vaccineringarna med den tredje vaccindosen
  • ser till att det finns beredskap för att vaccinera barn under 12 år
  • bedömer och vid behov bereder de ändringar i lagstiftningen som behövs för att trygga patientsäkerheten

Vaccinationsstrategin är temporär och gäller till och med den 30 juni 2022. Strategin uppdateras våren 2022 när man har följt upp och fått ny information om epidemiläget, vaccinationstäckningen och vaccinernas effekt. 

EU:s internationella solidaritet i fråga om vaccinerna

Både med tanke på den globala bekämpningen av pandemin och med tanke på hälsosäkerheten inom EU är det viktigt att alla länder får vacciner genast när de finns att tillgå. Finland deltar i det bistånd till tredjeländer som gäller att dela med sig av de vacciner som skaffats av EU, i huvudsak via COVAX, den internationella mekanismen för samarbete kring vacciner.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef (TUTO), [email protected]

Tillbaka till toppen