Hoppa till innehåll
Media

FPA-ersättningen för coronavirustestet är 100 euro också i fortsättningen 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 13.36
Pressmeddelande 379/2021

Statsrådet har utfärdat en förordning om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19. Ersättningstaxan för PCR-testet ska enligt förordningen vara 100 euro. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till den 30 juni 2022.

Folkpensionsanstalten kan betala den föreskrivna ersättningen som direktersättning till tjänsteproducenten också när självriskandelen för testet har betalats av den undersökta personens arbetsgivare. På det här sättet får arbetsgivarna bättre möjligheter att erbjuda sina anställda PCR-test. 

I och med att FPA-ersättningen höjs blir det också lättare för de som är sjukförsäkrade och som bor eller arbetar i Finland att välja en tjänsteproducent inom den privata hälso- och sjukvården i stället för den offentliga hälso- och sjukvården.

Innehållet i den gällande förordningen ändras inte, utan det görs ändringar endast i ikraftträdandebestämmelsen. Förordningen gäller tills lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av sjukförsäkringslagen träder i kraft.  

Om förordningen inte skulle ändras skulle grunden för ersättningsbeloppet vara den ersättningstaxa på 56 euro som fastställts av Folkpensionsanstalten. 

Ytterligare information:

 Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3201, fö[email protected]

Tillbaka till toppen