Pressmeddelanden

Lägesbilden av covid-19-epidemin i huvudsak oförändrad

SHM
Pressmeddelande 10.2.2022 10.00

Aki Lindén utnämnd till familje- och omsorgsminister

SHM SRK
Pressmeddelande 4.2.2022 13.06

Rapport: Steg på vägen mot större digital delaktighet i Finland

SHM VN TEAS
Pressmeddelande 31.1.2022 9.14