Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ändringar i lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.58 | Publicerad på svenska 17.11.2022 kl. 14.33
Pressmeddelande 266/2022

Syftet med försäkringsgarantin för undantagsförhållanden är att säkerställa ett tillräckligt försäkringsskydd för transporter som är viktiga för befolkningens försörjning, näringslivet och försörjningsberedskapen. Bestämmelserna behöver ses över för att trygga Finlands försörjningsberedskap i den förändrade säkerhetspolitiska omgivningen. 

Syftet med försäkringsgarantin för undantagsförhållanden är att säkerställa ett tillräckligt försäkringsskydd för transporter som är viktiga för befolkningens försörjning, näringslivet och försörjningsberedskapen.

Om det under undantagsförhållanden inte finns någon med hänsyn till omständigheterna ändamålsenlig återförsäkring att tillgå på marknaden, kan Statsrådet på de villkor som det bestämmer och utan krav på motsäkerhet bevilja statsgaranti för en skadeförsäkring som beviljats av en försäkringsanstalt. Försäkringsgarantin kan ställas för högst sex månader åt gången, och kan beviljas för högst 10 miljarder euro per kalenderår.

Propositionens mål är ett smidigt förfarande för beviljande av försäkringsgarantier för undantagsförhållanden. Syftet är också att de som ansöker om försäkringsgaranti ska behandlas på lika villkor oberoende av i vilken stat deras hemort är. 

I lagen föreslås också bestämmelser om personliga ersättare i försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden i syfte att trygga kommissionens verksamhet även under sådana omständigheter då ordförandena eller medlemmarna är förhindrade från att delta. Ett av syftena med propositionen är också att precisera de uppgifter och behörigheter som hänför sig till beviljandet och förvaltandet av försäkringsgarantierna för undantagsförhållanden i olika myndigheter. Det föreslås också att de uppgifter som sköts av försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden ändras så, att försäkringsgarantierna i fortsättningen förvaltas av Statskontoret i stället för kommissionen.  

Garantier beviljas inte till de instanser som omfattas av sanktioner.

Mer information:

Noora Silmonen, jurist, [email protected]

Tillbaka till toppen