Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ordnar ett infotillfälle om förordningen och handboken om åtkomsträttigheterna i fråga om patient- och klientuppgifterna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2022 14.44
Pressmeddelande 263/2022

Den 19 december 2022 kl. 13–15 ordnar social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd ett infotillfälle om innehållet i förordningen och handboken om åtkomsträttigheterna i fråga om patient- och klientuppgifterna

Infotillfället ordnas via distansförbindelse på Teams. Det behövs ingen förhandsanmälan för att delta.

Länken till infotillfället och hela programmet publiceras i social- och hälsovårdsministeriets evenemangskalender på webben. 

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har också utarbetat en handbok som stöd för tillämpningen av förordningen. Handboken ska publiceras i december 2022. 

Vilken förordning är det som ska tillämpas på åtkomsträttigheterna?

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade i september en förordning där det föreskrivs om den yrkesutbildade social- och hälsovårdspersonalens rättigheter att få åtkomst till kunduppgifterna.   Förordningen träder i kraft den 30 juni 2023.

Mer information

Anna Sandberg, specialsakkunnig, tfn 0295 163 702, [email protected]

Tillbaka till toppen