Hoppa till innehåll
Media

Julbetyg till barnskyddet - klienterna hörs i samband med lagreformen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2022 14.18
Pressmeddelande

Barns, ungas och föräldrars åsikter om barnskyddet utreds genom en enkät, workshoppar och intervjuer. Att klienterna får sin röst hörd är viktigt nu när lagstiftningen om barnskyddet ses över.

Centralförbundet för Barnskydd rf och Kasper - Kasvatus ja perheneuvonta ry genomför på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet en enkätundersökning för att utreda barns, ungas och föräldrars åsikter i samband med att visionen för reformen av barnskyddet och lagstiftningen om barnskyddet utarbetas. Nu när lagstiftningen reformeras är det viktigt att beakta åsikterna, ändringsbehoven och önskemålen hos de barn och unga och deras föräldrar som är eller har varit klienter inom barnskyddet. 

Barn, unga och föräldrar hörs via flera olika kanaler genom enkäten, workshoppar och intervjuer. Dessutom utnyttjar man de resultat om åsikterna om barnskyddet hos erfarenhetsexperterna inom barnskyddet som Centralförbundet för Barnskydd samlar in genom projektet Kokemus tiedoksi. Genom att utreda klienternas åsikter via många olika kanaler kan man stärka klienternas delaktighet och höra också barn, unga och föräldrar som sällan får sin röst hörd. Utredningen finansieras med medlen för genomförandet av den nationella barnstrategin. 

Barnskyddspersonalens åsikter har utretts bland annat genom en enkät som genomförs under de nationella barnskyddsdagarna.

Vilket vitsord får barnskyddet av barnen och ungdomarna?

I samband med projektet genomför Centralförbundet för Barnskydd en enkätundersökning som riktas till barn och unga i åldrarna 10–25 som har egen erfarenhet av barnskyddet. I enkäten ger barnen och ungdomarna ett skolvitsord för sex olika ”ämnen” inom barnskyddet och besvarar sex korta frågor om barnskyddet. Enkäten är öppen till den 4 december 2022. 

Enkäten finns också i sociala medier, och man samarbetar bland annat med Tiktoksossut för att sprida enkäten. Svar önskas av barn och unga som har egen erfarenhet av barnskyddet, och svaren kommer att användas för arbetet med reformen av barnskyddslagen och den nationella visionen för barnskyddet.  

Föräldrarnas åsikter

Kasper - Kasvatus ja perheneuvonta ry ansvarar för workshopparna och intervjuerna med de föräldrar som delar med sig av sina erfarenheter av barnskyddet. Med intervjuerna och workshopparna vill man höra vilka ändringar föräldrarna anser att behövs inom barnskyddsarbetet. I arbetet använder man också en tidigare omfattande enkät som besvarades av över 200 föräldrar som hade erfarenhet av barnskyddet via sina barn som var klienter inom barnskyddet. 
Föräldrar har intervjuats och erfarenheter har dokumenterats också i samband med centralförbundets projekt Kokemus tiedoksi.   

Social- och hälsovårdsministeriets enkät Barnskyddets vision och utvärdering av nuläget är öppen för alla och kan besvaras på webbplatsen dinåsikt.fi till den 25 november 2022:

Totalreformen av lagstiftningen om barnskyddet genomförs i två faser. Under den första fasen förtydligar man visionen för barnskyddet och fastställer riktlinjerna för reformen. Arbetet ska vara klart våren 2023.  

Ytterligare information:

Annukka Paasivirta, specialsakkunnig, Centralförbundet för Barnskydd rf, [email protected]

Sanna Välimäki, verksamhetsledare, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, [email protected]

Julia Rosberg, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
 

Tillbaka till toppen